Dan: 4. novembar 2022.

Klasifikacija i serijacija

Klasifikacija i serijacija su sposobnosti važne za razvoj mišljenja i za ovladavanje pojmom broja, računskim operacijama i drugim školskim veštinama. Dete već na mlađem uzrastu može da klasifikuje životinje, vozila, hranu, oblike ili da prema jednom ili više zajedničkih osobina spoji predmete. Serijacija je sposobnost da po rastućem ili opadajućem nizu poređa pojmove. Dete dok […]