DISLALIJA

Dislalija je artikulacioni poremećaj koji se ispoljava kao nepravilnost ili nemogućnost izgovora pojedinih glasova. To je jedan od  najčešćih  govornih  poremećaja kod dece.

Javlja se kao:

omisija-  izostavljanje glasa u reči (npr. spava-pava, riba-iba)

distorzija -kada određeni glas u manjoj ili većoj meri odstupa od pravilnog izgovora(npr. zvuči umekšano ili kada jezik izlazi između zubića za s,z,c)

supstitucija -podrazumeva da se  određeni glas menja  nekim drugim glasom (npr.riba-liba, ljulja-juja)

Glasovi koje deca najčešće neadekvatno artikulišu ili ne izgovaraju su: Č, DŽ, Š, Ž, Ć, Đ, R, L, S, Z, C, LJ.

Razlozi zbog kojih dolazi do nepravilnog izgovora su: loš govorni model iz okruženja, gledanje TV-a i crtanih filmova, genetska osnova, izmenjena anatomija govornih organa, česte upale ušiju.

Zamena određenih glasova u izgovoru dovodi do grešaka u pisanju ukoliko se korekcija glasova ne zavrsi do pocetka škole

Pojedini glasovi prethode drugima i  njihov pravilan razvoj uslovljava izgovor drugih  glasova koji po razvojnim normama slede nakon njih. Na primer: P i B u kombinaciji sa M su osnova za  izgovor glasova F i V, plozivi T i D u kombinaciji sa N pomažu stvaranju glasova S, Z, C, Š, Ž, Č, Ć, Dž i Đ; dok se za glasove K i G vezuje glas H.

Izgovorne norme prema Vuletić(1990):

Od 3 god.do 3,6 godina  – dete bi trebalo da pravilno izgovara glasove  A, E, I, O, U, P, B, T, D, K, G, M, N, F, V, H, J i L

od 3,6 do 4 godine-  glas Nj

od 4 do 4,6 godine- LJ i R

od 4,6-5,6 godina- S,Z,C ; dopuštena su odstupanja od pravilnog izgovora za glasove Š i Ž, Č, DŽ, Ć i Đ.

Sa 5,6 godina očekuje se korektan izgovor svih glasova