Upotrebom ruke utičite na razvoj govora

Upotrebom ruke utičite na razvoj govora

Mnogobrojna istraživanja potvrdila su neurološku povezanost izmedju polja zaduženih za govor i polja za motoriku šake. Uočeno je da su zone u mozgu, koje su zadužene za govor, aktivne kada se obavljaju motorički zadaci, kao i da se polja za motorno planiranje i izvršenje pokreta aktiviraju u toku govorenja.

Ova istraživanja potvrđuje i činjenica da deca koja imaju govorno- jezičke poremećaje, pervazivne razvojne poremećaje i dr. pokazuju i teškoće u motornom funkcionisanju ( u fukcionisanju preciznih pokreta šake- tzv.fina motorika, teškoće u motornom planiranju i izvršenju krupnih pokreta- grube motorike).

Pored razvoja govora, razvoj fine motorike utiče i na socioemocionalni razvoj i na razvoj školskih veština (držanje olovke, pisanje).

Ukoliko dete ne govori upravo se zbog toga savetuje da se pored tretmana sa logopedom otpočne i sa stimulacijom razvoja fine motorike.

Predlog aktivnosti za rad kod kuće:

 • Dodirivanje raznih tekstura ( hrapave, glatke, plišane, lepljive…)
 • mozaik- Lepljenje manjih komada papira po označenoj površini
 • cepkanje papira
 • bockalice
 • razne vrste umetaljki
 • nizanje perli
 • provlačenje konopca- trake
 • Igranje sa testom, peskom i vodom ( presipanje, oblikovanje)
 • Nizanje pertli
 • zakopčavanje dugmadi
 • ubaciivanje klikera/ novčića u otvor
 • Seckanje makazama
 • Ređanje pirinča, pasulja