Lateralizacija i učenje

Lateralizacija je funkcionalna podela mozga na dva dela, tj. na dve strane, levu i desnu, koje se međusobno nadopunjuju. Svako od nas koristi istovremeno obe hemisfere, ali ne i podjednako uspešno.
Leva hemisfera mozga zadužena je više za učenje jezika, slova, brojeva, zaključivanje, uočavanje redosleda, nauku i matematiku i inerviše desnu stranu tela, dok je desna strana mozga zadužena za trodimenzionalno razmišljanje, pokret, ritam i muziku, maštu, umetnost i ova strana mozga šalje komande levoj strani tela.
Proces lateralizacije ostvaruje se postepeno, sazrevanjem CNS-a. Počinje u 2. godini života i ostvaruje se pokretom i sticanjem različitih iskustava svim čulima. To znači da dete najpre obema rukama ubacuje kamenčiće u koficu, a zatim vremenom, negde oko pete godine očekujemo da jedna ruka postaje preciznija i preuzime vodeću, dominantnu ulogu, a da druga ostane pomažuća. Ukoliko dete izbegava neke aktivnosti, potražite mišljenje i pomoć stručnjaka.
U idealnom slučaju lateralizacija dovodi do jasne podele na dominantnu i subdominantnu stranu tela. (npr. da su i vodeća ruka, oko i noga sa desne strane, a pomažuća sa leve strane).
Međutim, to nije uvek slučaj. Mali broj ljudi može podjednako vešto koristi levu i desnu ruku – njih nazivamo ambideksterima. Takođe, često se dešava da podjednako loše koriste i levo i desno čulo/ ekstremimtet (prisutna je ambivalencija), kao i da je lateralizacija raspoređena tako da je npr. dominantno desno oko, a leva ruka.
Kod ovakve raspodele lateralizovanosti, mozak ima teškoće da dovoljno vešto obavlja i usaglasi radnje kao što su npr. praćenje redosleda sleva udesno, a time ima i teškoće u učenju (čitanju, računanju, pisanju).
Forsiranje i prevežbavanje dominantne strane tela, svesno ili nesvesno, u težim slučajevima može biti uzrok tikova, noćnog mokrenja, mucanja itd.
Jako je važno testirati lateralizovanost i sprovoditi adekvatan tretman. Deci sa ovim teskoćama adekvatna i pravovremena podrška može poboljšati uspeh u školskom postignuću i svakodnevnim aktivnostima.