UTICAJ GOVORA RODITELJA NA DETETOV RAZVOJ

UTICAJ GOVORA RODITELJA NA DETETOV RAZVOJ
-Način roditeljskog govora i ponašanja prema detetu i okolini mnogo utiče na celokupan razvoj deteta, a posebno na govor i jezik.

  • Pričajte „pravilno“ sa svojom decom. Izbegavajte tepanje i koristitite kompletne rečenice i tako budite model detetu za razvoj govora i jezika koji želimo da dete usvoji
  • Govorite sporije, pravite pauze kako biste dali dovoljno vremena deci da upiju vaše reci, razumeju vas, i da osmisle verbalni iskaz
  • Imajte realna očekivanja i postavljajte zahteve u skladu sa njihovim mogućnostima. Zahtev neka bude samo malo veći u odnosu na ono što dete može. To je važno zbog detetove želje da pokuša i samopouzdanja koje se gradi i jača kad dete svojim trudim uspe da ispuni neki zahtev
  • Usmeravajte dete čvrstim, jasnim i pozitivnim stavom
  • Stvorite poverenje! Ukoliko ste detetu nešto obećali, kao nagradu pri završnoj aktivnosti, uvek je ispunite i pokažite da se vaše reči poklapaju sa delima
  • Pohvalite detetov trud, i najmanje stvari i ponašanje koje želite da učvrstite kod deteta, a i izbegavajte kritiku (to nije dobro, to ne valja, kako si to uradio!)
  • Svaku započetu aktivnost završite do kraja. Ne želimo odustajanje vec završenu aktivnost do kraja sto ujedno produžava detetovu pažnju