Značaj igre za razvoj deteta

Igra ima višestruk značaj za kompletan psihofizicki razvoj dece.
Još u periodu odojčeta dete istražuje, opipava, stavlja različite predmete u usta, upoznaje se sa različitim oblicima, materijalima, bojama i karakteristikama igračaka i kroz igru i iskustvo razvija svoje kognitivne sposobnosti (opažanje, učenje, pamćenje, mišljenje, inteligenciju)
Kroz igru dete se uči strpljenju, interakciji, komunikaciji i saradnji sa drugima, uči da prima i daje, uči da deli sa drugima. Kroz igru se razvija zajednička pažnja a to je (pored odazivanja na ime, kontakta pogledom, pokaznog gesta) još jedan u nizu stepenika za pravilan govorno-jezički razvoj.
Jako je bitno da odrasli shvate znacaj dečije igre, da je podstiču i neguju jer pored toga što igra razvija maštu, mišljenje, motoriku, dete kroz igru uči da savladava prepreke, rešava probleme, a sve je to jedna velika priprema za život!

Pripremite decu za zivot kroz igru, jer je to jedini način koji deca rado i sa uživanjem prihvataju.