Svetski dan osoba sa Daunovim sindromom

Ustanovljen je 2006.godine, a 21. mart simbolično je izabran za taj dan jer je u osnovi te bolesti prisutnost 3 hromozoma umesto 2 hromozoma, na 21. hromozomskom paru.

Specifične fizičke odlike deteta sa Daunovim sindromom su koso postavljene oči, male ušne školjke, kratak vrat, ugnuta baza nosa, mala usta, široke šake i kratki prsti. Na dlanovima osoba sa Daunovim sindromom može postojati takozvana brazda četiri prsta, to jest usek linija koja se prostire ispod sva četiri prsta. Kod ove dece uočljiva je hipotonija mišića, kao i hiperfleksibilnost zglobova. Polovina ove dece ima urodjenu srčanu manu, problemi sa vidom i sluhom,sklona su čestim infekcijama gornjih i donjih disajnih puteva.. Veliki broj dece sa ovim sindromom ima intelektualne poteškoće.

Razumevanje i ekspresivni govor značajno kasne. Deca sa Daunovim sindromom ispoljavaju veće deficite ekspresivnog nego receptivnog govora.

Prve reči se javljaju oko treće godine. Fraza sa 3,5-4. godine. Dosta koriste gest i mimiku. Fond reči ostaje oskudan. Fonacija je kratka, već posle prve dve reči ostaju bez vazduha pa je ritam neujednačen.Poremećaji artikulacije su veoma izraženi zbog velikog, zadebljalog jezika, hipotonije mišića jezika, male usne duplje i visokog nepca. Zato ova deca imaju veliki broj oštećenih glasova, te su često nedovoljno razumljivi za širu socijalnu sredinu.Kako je razvoj govora usko povezan sa razvojem mišljenja potrebno je mnogo vremena ,ljubavi i logopedskih vezbi kako bi se postigao uspeh.

 Ova deca teže ka toploj, ljubaznoj, veseloj ličnosti,druželjubiva su i otvorena.

Ranom intervencijom, koja podrazumeva rad logopeda, reedukatora psihomotorike, psihologa i drugih stručnjaka u značajnoj meri može se preventivno uticati na nastanak pridruženih poremećaja i stimulisati govorno-jezički, psiho-motorni, i socio-emocinalni razvoj.

Podrška šire društvene zajednice, uključivanje u  društvo(škole, vrtiće, dnevne boravke,igrališta) neophodna je kako bi im se omogućilo da ostvare socijalnu interakciju i van porodičnog okruženja.

U znak podrške ovim veselim licima danas obujmo dugačke šarene čarape koje nisu u paru, koje su  uzete za simbol jer su oblika sličnog hromozomu i ove osobe ih ne mogu upariti  i pošaljite ljubav i podršku osobama sa Daunovim sindromom.