DANAS JE EVROPSKI DAN LOGOPEDA

Evropska asocijacija logopeda proglasila je 6. mart danom logopeda, zbog čega se upravo danas na različite načine širom Evrope, podiže svest o značaju logopeda i govorno- jezičke terapije.

Ovaj dan pruža priliku da se naglasi da je učestalost komunikativnih teškoća sve veća, te da raste i potreba za većim brojem stručnjaka u ovoj oblasti.
Cilj ovog dana je istaknuti važnost rane intervencije i prevencije problema u govoru ( što ranije otkrijemo teškoće u razvoju jezika, govora, slušanja, čitanja i pisanja- uspešnost tretmana je veća), kao i važnost prava osoba sa komunikativnim teškoćama, njihovog prihvatanja i uključenost u društvenu zajednicu.