Dan: 6. mart 2023.

DANAS JE EVROPSKI DAN LOGOPEDA

Evropska asocijacija logopeda proglasila je 6. mart danom logopeda, zbog čega se upravo danas na različite načine širom Evrope, podiže svest o značaju logopeda i govorno- jezičke terapije. Ovaj dan pruža priliku da se naglasi da je učestalost komunikativnih teškoća sve veća, te da raste i potreba za većim brojem stručnjaka u ovoj oblasti. Cilj […]