Kako uspostaviti odnos sa detetom?

Roditelji i osobe koje su u neposrednom kontaktu sa decom treba da imaju DOSLEDAN STAV u odnosu sa decom. Mnogo toga što dete radi u prvim godinama života ima veze sa emocionalnim, fizickim i kognitivnim razvojem, a ne lošim ponašanjem.
Šta je potrebno uraditi?
-postaviti granice
-biti dosledan
-prihvatiti dečija osećanja i razumeti ih
Kako to postići?
-pozitivnom disciplinom ( podučavanje i usmeravanje sa puno ljubavi)
– neka „ne“ vise bude „da“ (ako ne želite da vaše dete baca kocke po podu, onda recite sta biste želeli da dete uradi, a nemojte zabraniti datu aktivnost npr. „Kocke su za slaganje a lopta je za bacanje“)
-pohvalite dobro ponašanje
-ignorišite nepoželjno ponašanje
-naši zahtevi treba da budu jasni, kratki i u skladu sa dečijim razvojem i mogućnostima
– ne poredite dete sa drugom decom
– ne govorite da je loše i  bezobrazno jer to znacajno utice na samopouzdanje deteta
-ne podsmevajte se detetu