ADHD ili hiperaktivno dete

U postavljanju dijagnoze ADHD mora biti uključen tim stručnjaka: pedijatar, dečiji neurolog, psihijatar i logoped. Definiše se kao poremećaj pažnje uz hiperaktivnost. Najizraženija karakteristika je nemogućnost kontrole sopstvenog ponašanja.

Postoje tri kriterijuma koja su bitna u postavljanju dijagnoze, a to su:

  • Poremećaj pažnje;
  • Hiperaktivnost;
  • Impulsivnost.

Da bi se poremećaj dijagnostikovao potrebno je da simptomi traju najmanje 6 meseci i da se javljaju u najmanje dve sredine (u školi i u kući).

ADHD treba razlikovati od uobičajene hiperaktivnosti, od specifičnih smetnji u učenju, i od intelektualnih teškoća.

SIMPTOMI ADHD

Kada je u pitanju poremećaj pažnje, uočavaju se sledeća ponašanja:

  • Najmanje stvari odvlače pažnju deteta;
  • Ne sluša kada mu se neko obraća;
  • Ne obraća pažnju na detalje;
  • Problemi sa pamćenjem i praćenjem uputstva;
  • Problemi sa planiranjem, organizacijom i završavanjem započetih stvari;
  • Često gubi knjige, igračke i lične stvari;

Hiperaktivnost se ispoljava kroz stalan motorni nemir. Dete ne može da sedi, stalno se vrpolji, trči, penje se po nameštaju. Previše priča. Nije u stanju da se umiri i tiho igra.

Impulsivnost se ogleda kroz odgovore koje dete daje i kada nije pitano, prozvano. Ne čuje pitanje do kraja, a već je dalo odgovor. Upada u tuđe razgovore. Prekida druge ljude. U igri ne može da sačeka svoj red. Snažne emocije ne može da zadrži ili kontroliše što dovodi do izliva besa.