USVAJANJE GRAMATIKE

 • Prva reč sa značenjem se obično javlja negde oko prvog rođendana , nakon čega se rečnik bogati i usložnjava. 
 • Sa pojavim prve reči u govoru deteta započinje i sintaksički razvoj i proces učenja gramatike. 
 • Do 1.5.godine  nekad i kasnije, dete koristi  govor  u svrhu komunikacije tako da  jedna reč koju izgovori ima funkciju cele rečenice.(Voda!-može značiti -Daj vodu mama! ili Žedan sam!) 
 • Oko 2. godine dete počinje kombinovati dve reči u rečenici (imenica +glagol ) npr. Tata brm, brm! 
 • Oko 3. godine dolazi do intenzivnog bogaćenja rečnika i napretka u složenosti rečenice. Deca u ovoj fazi počinju da usvajaju nastavke za množinu, predloge, usvajaju gramatički rod imenica, dok se najčešće greši u padežima 
 • Na uzrastu 3.5 – 4.godina dete usvaja većinu gramatičkih konstrukcija, njegov govor je sada razumljiv i široj  socijalnoj sredini, može da vodi komunikaciju. 
 • Period od 2.do 5.godine se naziva periodom aktivnog sintaksičkog razvoja 

Dete  u početku koristi svoju opštu saznajnu moć da bi izrazilo značenje odnosa reči  a kasnije  kada usvoji dovoljno obrazaca ,samo ih razvrstava i pokreće urođene sintaksičke kapacitete. 

Razlike u brzini usvajanja gramatike kod dece postoje . 

Kako možemo pomoći  detetu u usvajanju gramatike: 

Razgovorom ! 

 • Sto vise prilika za verbalnu komunikaciju dete ima, imaće više  šansi da uvežba svoju jezičku spretnost 
 • Budite adekvatan govorni model detetu 
 • Ako dete  pogreši ,nemojte ispravljati ,već nenametljivo pravilno izgovorite  rečenicu za detetom (Oni trču .-Jeste ,oni trče! Vozimo se auto- Da ,vozimo se autom!) 
 • Roditelj ima NAJVEĆI uticaj na dečji govor kada zadovoljno i spontano razgovaraju! 

Gramatički razvoj  je dugotrajan proces ,koji se ne završava sa 5-6 godina već se  proteže i do perioda adolescencije.