Dan: 18. februara 2023.

USVAJANJE GRAMATIKE

Prva reč sa značenjem se obično javlja negde oko prvog rođendana , nakon čega se rečnik bogati i usložnjava.  Sa pojavim prve reči u govoru deteta započinje i sintaksički razvoj i proces učenja gramatike.  Do 1.5.godine  nekad i kasnije, dete koristi  govor  u svrhu komunikacije tako da  jedna reč koju izgovori ima funkciju cele rečenice.(Voda!-može značiti […]