Kada treba potražiti stručnu pomoć ako vaše dete ne govori?

Vaše dete ne govori, a napunilo je dve godine. Mnogi vas savetuju da ne brinete ,rano je, progovoriće, mali je.

Greška je ako prihvatite savet nestručnih lica!

Kada primetite da je vaše dete „drugačije“ obratite se pedijatru. On će najbolje proceniti da li je rano ili ne, da vas uputi logopedu.
Rana dijagnostika i tretman su od ključnog značaja za decu sa razvojnim poremećajima!!!

Potražite pomoć ako vaše dete:

  • ne uspostavlja kontakt pogledom ili je kontakt površan i kratkotrajan;
  • ne može zajedno sa vama da usmeri pažnju na predmet ili slikovnicu koju mu pokazujete;
  • nije zainteresovano za drugu decu;
  • ne pokazuje prstom već koristi ruku odraslog da dođe do onog što želi;
  • leprša rukama ili pucketa prstima;
  • hoda na prstima;
  • predmetima se bavi na stereotipan način,okreće ih ,ređa;
  • povremeno se smeje bez vidljivog razloga;