Napredak u logopedskom tretmanu

Logopedski tretmani mogu nekad biti višegodišnji procesi. Dete se uključi u tretman, a neretko je okolina znatiželjna i često pita “ Idete kod logopeda, a dete još uvek nije progovorilo?“
Da bi se govor razvio neophodno je da se razviju kontakt pogledom i komunikacija, interakcija, imitacija, simbolička igra, gestovi, zajednička pažnja i razumevanje govora.
Nekada napredak deteta teče sporo (što zavisi od mnogih faktora) i često su to mali koraci koji su za terapeuta jako značajni, dok ih istovremeno šira okolina možda i ne primećuje. Pokazatelji da dete napreduje:
⦁ Interakcija sa okolinom je bolja. Dete primećuje ljude ili predmete iz svog okruženja
⦁ Nestanak ili smanjena učestalost tantruma. Dete povećava toleranciju na frustraciju i bolje se samoreguliše i ne reaguje burno na osujećenja
⦁ Pažnja se duže zadržava u nekoj aktivnosti
⦁ Javlja se imitacija, igra postaje bogatija
⦁ Razvija se simbolička igra (dete hrani bebe, stavlja životinje da spavaju)
⦁ Razumevanje govora je bolje. Dete može da izvrši jednostavne naloge (daj medu)