Kako izbeći svađu među decom?

Niko od nas ne voli svađu, pogotovo kada su u njoj glavni akteri deca. Međutim, svađa je za najmlađe važno iskustvo i sastavni je deo svakodnevnog života.

Iako iz svađe uvek može nešto da se nauči, ponekad je bolje izbeći.

Osnovna pretpostavka za to je porodična atmosfera u kojoj su osećaji, mišljenja i želje usklađeni sa tolerancijom. Jako su važni zajednički razgovori, jer pridonose boljem razumevanju sebe i okoline i mogu pomoći vašem detetu da razvije alternativne načine reagovanja i izbegne nepotrebnu prepirku. Kako? Na sledeće načine:

Razgovor

Ponekad je potrebna samo sitnica da dođe do nesuglasica među decom. Zato je potrebno na vreme početi sa razgovorom odnosno pre nego što se dogodi svađa. Ohrabrite dete da kaže ako mu se nešto ne doapada i da ne voli situacije u kojima se ne oseća dobro. Bodrite ga da ne skriva svoje osećaje i situacije već da jasno iznese svoje nezadovoljstvo i osećaje. “Ne sviđa mi se što moja sestra uzima bojice bez pitanja!”, dobra je formulacija koja daje do znanja da se dete ne oseća dobro.

Šta mi na tebi smeta?

Roditelji ponekad imaju utisak da svađi nema kraja. Kad se svađa dogodi, možete na kraju dana razgovarati sa decom, kako bi svako dete reklo šta mu smeta na drugom detetu. Tada svako dete direktno govori šta mu se ne dopada.

Neka počne rečenicom: “Mislim da si ti u redu, ali danas me naljutilo…” Dete kojem se obraća ne sme negativno reagovati, već prihvatiti pozitivnu kritiku. Nakon što svi iznesu svoje mišljenje, zajednički porazgovarajte o tome.

Ono najvažnije je da se deca na kraju pomire.

Spomenite životinje

Objasnite deci kako se ponašaju životinje kad se svađaju. Ovu igru uvek izvodite u paru. Deca se četveronoške postave jedno nasuprot drugom i pokazaju neke od tipičnih načina ponašanja:

  • mačke se na primere nakostreše i njihove oči postaju preteće
  • medvedi se podižu na zadnje noge i prete svojim moćnim šapama. Brundaju kako bi prestrašili.
  • ptice glasno krešte i udaraju krilima

Na kraju igre treba objasniti da do svađe dolazi i u životinjskom svietu, ali se  na kraju se sve reši i ponovo sve bude u redu.

Kako se osećam?

Budite kreativni. Na malim komadima kartona napišite različita stanja i osećanja npr. tužan, srećan, ljut, povređen itd. Dete treba da izvuče jednu karticu. Ako ne može da pročita, šapne mu se o kom osećanju se radi.

Zatim taj osećaj treba prikazati pantomimom. Druga deca tokom predstave pogađaju o kom osećanju se radi.

Moje jake strane

Svađa uglavnom nastaje zbog ljubomore, razočarenja i raznih stvari. Deca treba da shvate da je svako poseban i ima svoje jake strane. Napišite zajedno listu sa svim stvarima u čemu je svako od njih dobar. Svi treba da sede zajedno i da razgovaraju o toj temi.

Na samom kraju, budite svojoj deci primer. Pokažite svom detetu vlastitim ponašanjem da je svađa ponekad neizbežna, ali da se treba ponašati u skladu sa  određenim pravilima. Nemojte u svađi vređati druge ili gubiti kontrolu, nego uvek pokušajte da iznesete svoje stavove i argumente. Ako emocije ipak nadvladaju, vaše dete treba videti da i vi kao odrastao možete zažaliti zbog svog ponašanja i za isto reći IZVINI!