Dan: 23. oktobar 2021.

Uloga roditelja u tretmanu dece sa govorno-jezičkim poremećajima

Tretmani govorno-jezičkih poremećaja su ponekad višegodišinji procesi. Oni mogu biti deo različitih dijagnoza, ali i kao izolovani govorno/jezički poremećaji. Uloga terapeuta u tom procesu je nezamenljiva, ali je jako značajna i uloga roditelja. Dete najviše vremena provodi u svom porodičnom okruženju i zato je veoma važno da se roditelj obuči kako da stimuliše i podstakne dete na […]