Dan: 9. avgust 2019.

Razvoj fine motorike do 12 meseci

Razvoj fine motorike do 12 meseci Razvoj fine motorike odnosi se na kontrolu pokreta ruku i šake kojima se poseže, hvata, pušta i rukuje predmetima. Razvoj veštine fine motoričke kontrole obuhvata i razvoj stabilnosti i snage vrata, trupa i ruku, kao i koordinaciju oko- šaka i percepcije dodira. Potrebna je i vizuospacijalna percepcija, svest o […]