Kada odvesti dete kod logopeda?

Roditelji su uglavnom u dilemi kada bi trebalo prvi put odvesti dete kod logopeda.

Tu se javljaju dodatna pitanja poput toga koje glasove u kom dobu treba da izgovara, kao i kako pristupiti detetu koje muca, kada će dete progovoriti prve reči i sklopiti rečenice.

Evo nekoliko situacija u kojima je potrebno javiti se logopedu:

  • Ako dete ima nekoordinisane pokrete.
  • Vaše dete ne razume šta od njega tražite.
  • Ne traži stvari već ih nasilno uzima.
  • Ne odaziva se na Vaša dozivanja.
  • Kasnije je počelo da drži glavicu, sedi, ili je kasnije prohodalo.
  • Vaše dete je počelo da muca.
  • Kada se igra sa Vama ili sa nekim drugim vrišti ili se povlači.
  • Ne želi da uključuje druge ljude u igru, već se igra isključivo samostalno.

Ukoliko kod Vašeg deteta primetite jedan ili više ovih simptoma, potrebno je da posetite logopeda.