Service Category: Usluge

Dijagnostika poremećaja

U našem centru radimo logopedsku, defektološku i psihološku dijagnostiku (testiranje).  Dijagnostika se vrši individualno od strane tima stručnjaka (logoped, psiholog i po potrebi defektolog).

Logopedska dijagnostika započinje uzimanjem anamnestičkih podataka (od roditelja ili staratelja) o govorno – jezičkim problemima koje dete ispoljava. Traje od 30 do 60 minuta, i zavisi od uzrasta deteta i njegovih teškoća. Logopedska dijagnostika obuhvata: 

  1. ranu procenu govorno-jezičkog i kognitivnog razvoja dece do 3 godine
  2. procenu govorno-jezičkog razvoja dece od 3 do 6 godina
  3. procenu govorno-jezičkog statusa dece školskog uzrasta (procena čitanja, pisanja, računanja i artikulacije).

Na osnovu uputne dijagnoze pacijenta testiramo nekim pod sledećih testova:

Defektološka dijagnostika može biti opšta (primenjuje svaki defektolog) i specifična (u odnosu na prirodu problema kojim se defektolog bavi).

Opšti dijagnostički pristup obuhvata:

Psihološka dijagnostika nam pomaže da razumemo dete i njegovo funkcionisanje. Dobijeni rezultati nam pomažu da nađemo najadekvatniji način za podsticaj njegovih potencijala i osmislimo individualni razvojni program za svako dete.

Psihološka procena oduhvata:

  • Procenu kognitignog razvoja (pažnja, pamćenje, mišljenje i zaključivanje)
  • Procenu razvoja govora
  • Procenu ponašanja
  • Procenu motoričkog razvoja
  • Procenu secio-emocionalnog razvoja.

      Takođe obuhvata, dijagnostiku smetnji i poremećaja dece i mladih, savetodavni rad sa decom, mladima i roditeljima, profesionalnu orjentaciju, porodičnu psihoterapiju. Naime, pored psihološke dijagnostike (primenom odgovarajućih psiholoških testova), analize dobijenih rezultata i upoznavanja roditelja sa istim.

     Posao psihologa podrazumeva i individualni terapijski tretman deteta, ali i savetovanje roditelja i podršku porodici za sprovodjenje preporučenih terapijskih modela u porodičnoj sredini.

Rana stimulacija razvoja

Rana stimulacija razvoja je program namenjen deci do 3 godine. Stimulacija polazi od principa da rani razvoj utiče na sve kasnije etape razvoja. Razvoj određenih funkcija i ponašanja odvija se uvek istim, nepromenjenim redosledom. Uredan razvoj deteta podrazumeva sazrevanje određene funkcije u adekvatnom vremenskom okviru. 

Program rane stimulacije razvoja predstavlja kombinaciju logopedskog tretmana, uz primenu Marte Meo metode, metode psihomotorne reedukacije i senzorno integrativne terapije. 

Šta podrazumeva logopedski tretman?

Logopedski tretman podrazumeva aktivnosti i intervencije koje su usmerene na ranu stimulaciju govorno-jezičkog, socijalnog i emocionalnog razvoja. Tretman se sprovodi kroz igru i primenu tehnika iz ABA programa, Floortime terapije, Marte Meo metode, Svesne sinteze razvoja kao i mnogih drugih metoda. Logopedski tretman baziran je i na upotrebi Beringer aparata (Digitalni Logopedski set). Njime se utiče na brzinu i efikasnost tretmana kroz stimulaciju receptivnog i ekspresivnog govora, auditivne percepcije i pažnje, kao i verbalne memorije. 

Kroz mnoge aktivnosti poboljšava se detetova motorika, postiže korektna artikulacija svih glasova, razvijaju se grafomotorne sposobnosti , stimulišu se postojeće i razvijaju nove sposobnosti koje su detetu neophodne za uspešno savladavanje čitanja i pisanja. Uz tehnike i metode rada koje se primenjuju kod nas podiže se stepen detetove motivacije za komunikacijom i učenjem.

Reedukacija psihomotorike

Reedukacija psihomotorike je metod koji koristi pokret, kao senzomotornu i psihomotornu aktivnost, za podsticanje razvoja svih oblasti dečijeg funkcionisanja (motoričkog, emotivnog i kognitivnog- saznajnog). U osnovi ove metode je činjenica da čovek saznanja o sebi i svetu oko sebe stiče preko svog tela (dodirom, vidom, sluhom, mirisom, ravnotežom…) i preko tela (gestom, pokretom) šalje poruke u spoljni svet.

Beba vrlo rano nauči da pomeranjem ruku i nogu može da menja stvari u okolini (najpre slučajno udari igračku, a zatim vrlo brzo uvidja da će igračka zvečati ako je opet udari. Ovu aktivnost, kao i svaku, proprate osećanja). Već tada beba počinje da vlada prostorom kroz pokret. Upravo kroz ovakvo jedinstveno iskustvo dete uči. Ne prolaze sva deca uredno ovaj razvoj, ne stiču sva deca potrebna razvojna iskustva. Tretman pokretom upravo omogućava da se ponovo prodju (reedukuju) nedograđena iskustva i da se integrišu u lični (motorički, emotivni i saznajni) doživljaj.

Reedukacija psihomotorike se koristi kod dece sa svim razvojnim poremećajima.

Opšte vežbe psihomotorike su:

Specifične vežbe psihomotorike su:

Kreativne radionice za decu

Kreativne radionice u logoedukativnom centru Vesna su usmerene na oblasti socijalnog i emocionalnog razvoja kod dece.

Čak i kada dete ovlada govorom i komunikacijom ono može imati izvesne teškoce prilikom uspostavljanja odnosa sa vršnjacima kao i u igri sa njim, samim tim neophodno je kod deteta razvijati i socijalne veštine. Cilj ove radionice je poboljšanje socijalnih interakcija, razvijanje neverbalne komunikacije, facijalne ekspresije, stava tela i gestova.

Zašto su detetu potrebne kreativne radionice?

Potrebno je da dete nauči da izražava svoje emocije, ali isto tako i da ih razume kada ih neko drugi ispollji. Za sprovođenje ove radionice koriste se različiti materijali kao sto su bojice, kartoni, igračke, ali i različite psihoterapijske tehnike.

Najznačajniji period u procesu učenja kod dece predstavlja igra i kreativno izražavanje. Zato je od velikog značaja da dete u tom procesu ne prekidamo.

Pridružite se Vašem detetu i pustite da Vas oni vode, a pomzite im samo ukoliko procenite da je to zaista neophodno.

Kreativne radionice su organizovane tako da pažnja dece bude zaokupljena sve vreme, dok se istovremeno radi na razvoju različitih sposobnosti, fine i grube motorike.

Program senzorne integracije

Poremećaj senzorne integracije je nedosledno registrovanje i obrada stimulusa u mozgu, dok su nervni putevi očuvani. To znači da osoba može imati očuvan sluh, a da se u isto vreme ne okreće na poziv imenom ili ka  nekom drugom izvoru zvuka.

Tretman poremećaja senzorne integracije sprovodi se u senzornoj sobi koja je opremljena raznim pokretnim i nepokretnim spravama i opremom za stimulaciju svih sedam čula: ljuljaškom, trampolinom, stepenicama, ljigavim, mekanim, tvrdim, hrapavim, zvučnim i svetlosnim igračkama, koji su prilagođeni deci.

Marte meo savetovanje

Marte Meo, prirodna potpora razvoju, je posebna metoda kojom se pomaže osobama koje imaju teškoće u komunikaciji. Temelji se na imitiranju prirodnog razvojnog modela. Ova metoda daje konkretne i detaljne informacije o tome kako preduzeti male, praktične korake.

Za Marte Meo savetovanje potrebno je da roditelji snime (telefonom ili kamerom) nekoliko minuta interakcije sa svojim detetom. Snimci se koriste za pronalaženje dobrih momenata u komunikaciji i davanje uputstava roditeljima kako da dete napreduje iz dana u dan.

Savetovanje roditelja

Kroz razgovor sa logopedom roditelj može dobiti sva znanja koja su mu potrebna da na pravilan način stimuliše psiho-motorni, kognitivni, govorno-jezički i socio-emocionalni razvoj svog deteta. Savetovanje je izuzetno važno i u slučaju kada je dete već uključeno u tretman. Roditelj mora kod kuće primenjivati obrasce rada koje logoped na tremanu primenjuje.