Programi

Logoped Beograd

Dijagnostika poremećaja

Dijagnostika u defektologiji može biti opšta (primenjuje svaki defektolog) i specifična …

Više informacija
Rana stimulacija razvoja

Rana stimulacija razvoja je izuzetno bitna, jer nedostatak stimulacije može dovesti do umanjenja bioloških…

Više informacija
Logopedski tretmani

Logopedski tretman podrazumeva aktivnosti i intervencije koje su usmerene na ranu stimulaciju…

Više informacija
Reedukacija psihomotorike

Reedukacija psihomotorike je metod koji koristi pokret, kao senzomotornu i psihomotornu aktivnost…

Više informacija
Kreativne radionice za decu

Kreativne radionice u logoedukativnom centru Vesna su usmerene na oblasti socijalnog…

Više informacija
Senzorna integracija

Poremećaj senzorne integracije je nedosledno registrovanje i obrada stimulusa u mozgu, dok su nervni putevi očuvani.

Više informacija

100

zadovoljne dece

Logoped Beograd

Vesna Filipović

Master logoped Vesna je logoped sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom sa raznim govorno-jezičkim problemima. U logoedukativnom centru vršimo usluge edukacije, rehabilitacije i tretmana govora i jezika. Logedukativni centar se nalazi u Beogradu i ima misiju da svoj deci sa govorno – jezičkim poremećajima pruži kvalitetnu i profesionalnu pomoć na moderan, brižan i pažljiv način. Važna je dobra interakcija logopeda i deteta, jer zajedno prolaze kroz sve poteškoće.

069 1114948

Logoped Beograd

Logopedski tretmani

Šta radimo

Metode

 

Logoped Vesna sprovodi rad u namenski usklađenom prostoru za rad sa decom koja imaju neke od govornih ili komunikacijskih smetnji. Rad se sprovodi kroz individualne logopedske tretmane  i metode prilagođene potrebama deteta.

Individualni tretmani 100%
Prilagođenost potrebama deteta 100%

ABA metoda

- široko poznata metoda koja se zasniva na bihejvioralnoj hipotezi da se nagrađeno ponašanje ili određeni odgovori lakše ponavljaju.

Svesna sinteza razvoja

- sveobuhvatna metoda koja se primenjuje u tretmanu osoba koje mucaju i pomaže im da se izbore sa problemom na najlakši mogući način

DIR FLOORTIME

- oblik terapije igrom koji koristi interakciju i međusobne odnose da se približi deci sa kašnjenjem u razvoju i autizmom. Tretman uključuje roditelje.

Marte Meo metoda

- prirodna potpora razvoju, je posebna metoda kojom se pomaže osobama koje imaju teškoće u komunikaciji.

Šta kažu

Roditelji o nama

Kontaktirajte nas

Mi smo stručni ljudi sa iskustvom i puno ljubavi i razumevanja prema deci.

Profesionalnost, odgovornost, kvalitet rada, zadovoljstvo i poverenje korisnika naših usluga, naši su prioriteti i imperativi u radu.

Nedavno objavljeno

Saveti logopeda