Disgrafija

Disgrafija – poremećaj veštine pisanja Disgrafija je poremećaj u savladavanju veštine pisanja i vrlo često se javlja istovremeno sa disleksijom. Deca sa ovim poremećajem mešaju velika i mala slova, slova su im nepravilnog oblika, nedovršena. Deca...

Pogledaj više
Pozovite nas