Autizam

  Autizam – pervazivni razvojni poremećaj Autizam predstavlja pervazivni razvojni poremećaj sa karakterističnim oblikom patološkog funkcionisanja, kvalitativnim oštećenjem recipročnih i socijalnih interakcija, nedostatkom socio-emocionalnog...

Pogledaj više
Pozovite nas