Podrška psihologa specijaliste Prethodna strana Reedukacija psihomototrike Sledeća strana Podrška defektologa

Podrška psihologa specijaliste

Podrška psihologa u rešavanju svih razvojnih teškoća i problema sa kojima ćete se Vi ili Vaše dete susretati u toku odrastanja. Da bismo Vam pružili što kompletniju uslugu, u našem timu  imamo i dipl. psihologa i geštalt psihoterapeuta  sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom i adolescentima. U zavisnosti od problema i naše stručne procene obavljaju se savetodavni razgovori sa detetom, roditeljima ili sa celom porodicom. Ciljevi podrške psihologa su rešavanje problema i postizanje željene promene.

Podrška psihologa se javlja u vidu:

  • procene psihomotornog razvoja i saveta za njegovo dalje podsticanje usklađene sa razvojnim nivoom Vašeg deteta;
  • procene temperamenta deteta i saveta za prilagođavanje roditeljstva detetovom temperamentu;
  • psihološke procene intelektualnog razvoja i ličnosti deteta (za decu od pete godine i za adolescente).
  • savetodavnog razgovora
  • geštalt psihoterapije u prevazilaženju različitih psiholoških i razvojnih problema koji se javljaju u detinjstvu i adolescenciji.

Psiholog analizira sve faktore koji doprinose rešavanju korena problema kod vašeg deteta, jer problem sagledava na celovit, sveobuhvatan način. Naš pristup je da se svakom detetu i roditelju pristupa kao jedinstvenom biću. Na taj način svaki terapijski proces biva drugačiji od bilo kog drugog.

Ponekada je potrebna jedna konsultacija kako bi se dobili odgovori na pitanja o detetovom razvoju, o načinima vaspitavanja i reagovanja na neka detetova ponašanja. dok neke teme i pitanja ipak zahtevaju više susreta.

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pozovite nas