Podrška defektologa Prethodna strana Podrška psihologa specijaliste

Podrška defektologa

Šta podrazumeva podrška defektologa?

Podrška defektologa podrazumeva prevenciju i korekciju smetnji i poremećaja u razvoju kod dece u oblasti motoričkog i kogntivnog funkcionisanja, govorno-jezičkog razvoja, interpersonalne komunikacije i socijalne interakcije. Takođe, sama podrška defektologa podrazumeva i podsticanje razvoja određenih psihičkih i fizičkih funkcija na kojima se zasniva vaspino-obrazovni rad.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pozovite nas