Logopedski tretmani Sledeća strana Reedukacija psihomototrike

Logopedski tretmani

Logopedski tretmani predstavljaju procenu nivoa razvijenosti govorno-jezičkih sposobnosti deteta, predlog i realizaciju stimulativnog tretmana. Pored toga obuhvataju saradnju i obuku roditelja za rad sa detetom u kućnim uslovima.

Odvijanje i trajanje logopedskog tretmana

Logopedski tretmani mogu trajati kraće ili duže, u zavisnosti od deteta. Logoped prati i usmerava pravilan govorno-jezički razvoj deteta.

Pored logopeda koji ima važnu ulogu u govorno-jezičkom razvoju deteta, neophodna je i saradnja roditelja. Potrebno je da roditelji slušaju savete logopeda i nauče kako da rade sa detetom u kućnim uslovima. Kod mlađe dece potrebno je kroz igru podsticati govor. Pevajte pesmice, čitajte, glumite, postavljajte pitanja, oponašajte životinje, komentaripite sve to uradite. Na taj način će dete steći utisak da govor nije samo potreba već i uživanje.

Pored same korekcije glasova, logopedskim tretmanom se postiže još i: bogaćenje rečnika. razvoj rečenice i rečeničnih struktura, izazivanje glasova, podizanje stepena motivacije za komunikacijom…

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pozovite nas