Dijagnostika poremećaja Prethodna strana Rana stimulacija razvoja Sledeća strana Logopedski tretmani

Dijagnostika poremećaja

Dijagnostika

Dijagnostika u defektologiji može biti opšta (primenjuje svaki defektolog) i specifična (u odnosu na prirodu problema kojim se defektoog bavi).

Opšti dijagnostički pristup obuhvata:

– Procenu organizovanosti psihomotorike (procena psihomotorike donjih ekstremiteta, procena psihomotorike gornjih ekstremiteta, procena mogućnosti kontrole motorike tela u celini, procena mogućnosti održavanje ravnoteže tela, procena koordinacije pokreta)
– Procena dominantne lateralizovanosti
– Procena praksičke, gnostičke, prakto-gnostičke organizovanosti
– Procena organizovanosti govora
– Procena saznajnih funkcija
– Procena ponašanja deteta

Logopedska dijagnostika započinje uzimanjem anamnestičkih podataka (od roditelja ili staratelja) o govorno – jezičkim problemima koje dete ispoljava.

Testovi koje logopedi primenjuju:

– Test po Andersenu
– Globalni artikulacioni test
– Test za ispitivanje fonemskog sluha
– Test za oralnu praksiju
– Semantički test
– Test za ispitivanje verbalnog pamćenja
– Trodimenzionalni test čitanja
– Predikcioni test za disgrafiju

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pozovite nas