Psihomotorni razvoj dece
Psihomotorni razvoj dece

Kako moje dete napreduje? Ukoliko niste sigurni kako Vaše dete napreduje, pogledajte skalu psihomotornog razvoja Vašeg deteta i ukoliko postoji potreba za tim, konsultujte se sa logopedom ili pedijatrom. Do kraja 7. meseca mnoga deca mogu da...

Pogledaj više
Pozovite nas