Tretmani

Čime se bavimo?

Fiziološko mucanje

Fiziološko mucanje – poremećaj fluentnosti govora Fiziološko mucanje predstavlja poremećaj fluentnosti govora koji se javlja oko 2 godine života...

Pogledaj više

Autizam

  Autizam – pervazivni razvojni poremećaj Autizam predstavlja pervazivni razvojni poremećaj sa karakterističnim oblikom patološkog...

Pogledaj više

Dečija afazija

  Dečija afazija – stečeni jezički poremećaj Dečija afazija predstavlja stečeni jezički poremećaj, koji dovodi do poremećaja već stečenih...

Pogledaj više

Disgrafija

Disgrafija – poremećaj veštine pisanja Disgrafija je poremećaj u savladavanju veštine pisanja i vrlo često se javlja istovremeno sa disleksijom...

Pogledaj više

Disleksija

Disleksija – poremećaj učenja čitanja Disleksija je poremećaj u učenju čitanja pored normalne intelektualne sposobnosti, očuvanog vida i sluha...

Pogledaj više

Disfazija

Disfazija – kašnjenje u razvoju govora Disfazija predstavlja poremećaj govora i jezika u kojem je razumevanje i govorno jezička razvijenost ispod...

Pogledaj više

Dislalija

Dislalija – poremećaj artikulacije glasova Dislalija je poremećaj artikulacije odnosno poremećaj izgovora određenog glasa ili grupe glasova kod...

Pogledaj više
Pozovite nas