Saveti logopeda

Saveti logopeda

Ako vaše dete ima teškoće u čitanju, vežbe počnite sledećim redosledom: -čitajte reči koje se sastoje od 2-3 slova po tehnici produženog povezivanja (tj. slivanja) slova. Na primer reč TO pročitaćete tako što ćete kratko izgovoriti slovo T, a zatim odmah nadovezati produženo čitanje slova OOOO  (TOOOO) -Istu tehniku primenjujte i kod reči koje se sastoje od 3 slova. Npr. reč SOK krećete produženim čitanjem slova SSS ( odnosno izgovorom glasa S), zatim odmah nadovežite
USLOVI ZA PRAVILNO OVLADAVANJE TEHNIKOM ČITANJA I PISANJA   Da bi dete prilikom polaska u školu pravilno ovladalo tehnikom čitanja i pisanja neophodno je da budu ispunjeni određeni uslovi. Dete treba da zna: da pravilno podeli reč od 5-6 glasova, usmeno da pravilno poveže 5-6 glasova (usmeno) u odrovarajuću reč i prepozna njeno značenje da odredi da li se glas nalazi u sredini, na početku ili na kraju koliko glasova odnosno slova ima jedna kraća
Reedukacija psihomotorike (Tretman pokretom) Reedukacija psihomotorike je metod koji koristi pokret, kao senzomotornu i psihomotornu aktivnost, za podsticanje razvoja svih oblasti dečijeg funkcionisanja (motoričkog, emotivnog i kognitivnog- saznajnog). U osnovi ove metode je činjenica da čovek saznanja o sebi i svetu oko sebe stiče preko svog tela (dodirom, vidom, sluhom, mirisom, ravnotežom…) i preko tela (gestom, pokretom) šalje poruke u spoljni svet. Beba vrlo rano nauči da pomeranjem ruku i nogu može da menja stvari
Fiziološko mucanje je ponavljanje početnih glasova (a-a-avion), slogova(ma-ma-mama) ili reči (Idem-Idem kući) u rečenici što dovodi do poremećaja ritma i tempa govora, odn. poremećaja fluentnosti. Najčešće se javlja u periodu između druge i četvrte godine kada se razvijaju osnovne jezičke strukture:leksika, gramatika, sintaksa i semantika. U tom periodu detetov rečnik počinje naglo da se bogati. Dete mnogo više zna, odn. mnogo više pojmova ima u svom iskustvu nego što ima adekvatnih reči da svoje misli
Upotrebom ruke utičite na razvoj govora Mnogobrojna istraživanja potvrdila su neurološku povezanost izmedju polja zaduženih za govor i polja za motoriku šake. Uočeno je da su zone u mozgu, koje su zadužene za govor, aktivne kada se obavljaju motorički zadaci, kao i da se polja za motorno planiranje i izvršenje pokreta aktiviraju u toku govorenja. Ova istraživanja potvrđuje i činjenica da deca koja imaju govorno- jezičke poremećaje, pervazivne razvojne poremećaje i dr. pokazuju i teškoće
Pozovite nas